Back to All Events

Olika men tillsammans i Tallin, samlingsutställning arrangör Artnetco


Samlingsutställningen “Olika men tillsammans i Tallin”, arrangeras av Artnetco. Den pågår från den 20 oktober till den 20 november. Jag är representerad med fyra tavlor.

För mer information se arrangörens hemsida:

https://www.artnetco.eu/sv/exhibitions/67/olika-men-tillsammans-i-tallinn.html

Bild:

Bild:

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco

Bild: Artnetco